>> Hlavní stránka >> Nabídka CŽV >> Kurzy pro studenty

Kurzy pro studenty Ostravské univerzity v Ostravě

Centrum celoživotního vzdělávání nabízí vždy v září studentům přijatým na Přírodovědeckou fakultu přípravné kurzy.

Úvod do angličtiny 1,2

Kurz Úvod do angličtiny 1 je zaměřen na základní přípravu studentů, kteří neměli na střední škole anglický jazyk. Rozsah kurzu je 1 semestr – 40 výukových hodin. Na něj navazuje kurz Úvod do angličtiny 2, který ve stejném rozsahu probíhá v letním semestru.

Úspěšní absolventi kurzu obdrží certifikát, na jehož základě mohou požádat o započítání 3 kreditů do kategorie výběrových předmětů v rámci svého studia.

Cena kurzu: 2 100,- Kč.

Pokud jste ztratili, či jste neobdrželi, leták k tomuto kurzu, můžete si jej stáhnout zde: Úvod do angličtiny.

Přípravný kurz pro studenty 1. ročníků oborů Aplikovaná informatika/ Informatika/ Učitelství informatiky

Tento třídenní přípravný kurz je určen studentům 1. ročníků Aplikované informatiky, Informatiky a Učitelství informatiky. Jelikož studenti přicházejí z širokého spektra škol a jejich vstupní znalostí jsou různé, katedra informatiky a počítačů si připravila kurz, ve kterém si mají studenti možnost zopakovat nebo se naučit základy, které je nutné znát, aby úspěšně prošli prvním ročníkem studia.

Tento kurz jsme připravili i na základě dlouholetých zkušeností s výukou v prvních ročnících studia. Pro vaši informaci: po prvním semestru studia v kombinovaných a distančních formách studia končí neúspěšně až 60% a v prezenční formě až 40% nastupujících studentů.

Hlavními důvody neúspěchu, jak jsme zjistili, jsou:
  • nestejná úroveň vstupních znalostí studentů,
  • podcenění studia v časovém horizontu, odkládání splnění zadaných úkolů,
  • nezvládnutí komunikace s vyučujícími v kombinovaných a distančních formách studia.
Kurz obsahuje 5 bloků:
  • Úvod do programování
  • Programovací prostředí a první programy.
  • Architektura počítačů a základy operačních systémů
  • Angličtina
  • Komunikace, prostředí, přístupová práva do IS na OU

Hodinová dotace tohoto kurzu je 30 vyučovacích hodin (15 hodin prezenční formou, 15 hodin distanční formou).

Výuka probíhá denně 10 vyučovacích hodin od 8:00 do 17:00 hodin s polední pauzou.

Cena kurzu: 2 600,- Kč.

Pokud jste ztratili, či jste neobdrželi, leták k tomuto kurzu, můžete si jej stáhnout zde: Přípravný kurz.

TOPlist