>> Hlavní stránka >> Nabídka CŽV >> Akreditované kurzy DVPP

Akreditované kurzy v rámci a další vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP


Kurz znakového jazyka I., II., III.

Číslo akreditace: MSMT-1666/2015-1-28

Cílem kurzu je seznámit účastníka se základními pojmy, znaky a základní komunikací se sluchově postiženými žáky a studenty. Kurz je vhodný nejen pro učitele ve specializovaných třídách sluchově postižených, ale v principech integrace těchto dětí do výuky a života. Učitelé by měli být jako první schopni komunikace s těmito žáky a studenty. Komunikace s nimi jim totiž umožní rozšíření jejich znalostí a začlenění do normálního života i přípravu na vzdělávání na středních a vysokých školách.

Podrobný přehled témat výuky

Kurz znakového jazyka I.
 • český znakový jazyk, zákon o znakové řeči
 • dorozumívací prostředky neslyšících
 • terminologie ve sluchovém postižení
 • komunikace se sluchově postiženými, možnosti znakové řeči a její nedostatky
 • ikonické a neikonické znaky znakového jazyka
 • znaková řeč – český znakový jazyk a znaková čeština
 • prstová abeceda
 • číslovky, barvy, oblečení, čas
 • komunikace v rodině

Hodinová dotace jednoho kurzu je 36 vyučovacích hodin.


Kurz znakového jazyka II.

 • zákony vztahující se k sociálnímu zabezpečení sluchově postižených
 • využití tlumočníků znakové řeči při jednáních
 • rozšíření terminologie ve sluchovém postižení
 • posunková jména
 • ikonické a neikonické znaky – rozšíření znalostí
 • využívání prstové abecedy
 • videoprojekce
 • základy gramatiky znakového jazyka
 • totální komunikace

Hodinová dotace je 30 vyučovacích hodin (15 hodin prezenční formou, 15 hodin distanční formou).


Kurz znakového jazyka III.
 • praxe v komunikaci se sluchově postiženými
 • rozšíření terminologie ve sluchovém postižení, praktické využití
 • rehabilitační a kompenzační pomůcky pro sluchově postižené občany
 • příspěvky poskytované podle vyhlášky 182/1991 Sb.
 • totální komunikace
 • složky totální komunikace
 • ikonické a neikonické znaky – rozšíření znalostí
 • obměny pohybu, mimika - cvičení
 • odezírání
 • neverbální signály
 • exkurze ve speciálním centru pro neslyšící

Hodinová dotace je 30 vyučovacích hodin (15 hodin prezenční formou, 15 hodin distanční formou).


Cena kurzu: 2 100,- Kč
TOPlist