Vážení zájemci o studium v rámci celoživotního vzdělávání,

dovolujeme si Vám nabídnout přehled programů celoživotního vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, které připravujeme pro tento akademický rok.

Centrum celoživotního vzdělávání Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě je akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle zákona č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Na základě této akreditace mohou ředitelé škol čerpat finanční prostředky vyčleněné na DVPP.

Centrum celoživotního vzdělávání na Přírodovědecké fakultě OU v Ostravě se podílí na organizaci celoživotního vzdělávání na PřF OU. Spolupracuje s jednotlivými katedrami PřF OU a zastřešuje aktivity jednotlivých kateder spojené s realizací studia a kurzů v rámci CŽV, s dalšími aktivitami, jako jsou žádosti o akreditace Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na MŠMT, žádosti o projekty v rámci celoživotního vzdělávání. Centrum CŽV organizuje další akce pro studenty, učitele a veřejnost (kurzy, semináře).

Bližší informace o nabízených programech a přihlášky najdete na webových stránkách na adrese http://prf-czv.osu.cz.

Těšíme se na Vᚠzájem o nabízená studia a kurzy a věříme, že si z naší široké nabídky vyberete. V případě dotazů Vám rádi poradíme.


Ing. Eva Burianová, Ph.D.
vedoucí Centra CŽV

TOPlist