Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání na Přírodovědecké fakultě OU (dále Centrum CŽV) se podílí na organizaci celoživotního vzdělávání na PřF OU. Centrum CŽV spolupracuje s jednotlivými katedrami PřF OU. Zastřešuje aktivity jednotlivých kateder spojené s realizací studia a kurzů v rámci CŽV, s dalšími aktivitami, jako jsou žádosti o akreditace Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na MŠMT, žádosti o projekty v rámci celoživotního vzdělávání. Centrum CŽV organizuje další akce pro studenty, učitele a veřejnost (kurzy, semináře).

Hlavní aktivity Centra CŽV a kateder v rámci celoživotního vzdělávání:
  • řešení projektů zaměřených na celoživotní vzdělávání,
  • rozšiřující studium pro učitele,
  • specializační studium pro učitele,
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP),
  • přípravné kurzy pro zájemce o studium,
  • přípravné kurzy pro přijaté studenty,
  • kurz Úvod do studia pro přijaté studenty,
  • kurzy pro veřejnost,
  • specializační kurzy a semináře.
Právě je ...

středa 12. srpna 2020.

Dnes má svátek: