>> Hlavní stránka >> ECDL >> Předměty pro ECDLTestovací středisko
Katedra informatiky a počítačů
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě


Předměty pro ECDL testování


Základní pojmy ICT - přípravný kurz k ECDL - M1

Hodinová dotace kurzu: 15 hodin prezenční výuka, 15 hodin distanční výuka v Moodle
Cena kurzu: 2 100,- Kč

Obsah kurzu Základní pojmy ICT je zaměřen na základní pojmy z oblasti hardware (části počítače, výkon počítače, součásti počítače, paměti, přídavná zařízení, vstupní a výstupní zařízení), software (systémové a aplikační vybavení), počítačových sítí ( typy sítí, přenos dat), ICT v praxi (ICT, e-learning, komunikace,), ergonomie, bezpečnosti (bezpečnost dat) a práva v souvislosti s ICT (autorská práva, ochrana osobních údajů).

Obsah kurzu
 • Hardware - části počítače, výkon počítače, součásti počítače, paměti, přídavná zařízení, vstupní a výstupní zařízení
 • Software – OS, programové vybavení, další aplikace.
 • Počítačové sítě – typy počítačových sítí, klient/server, intranet, virtuální soukromá sí, přenos dat, tytpy služeb.
 • ICT v praxi - ICT, e-learning, komunikace.
 • Ergonomie, počítačové učebny, rozmístění stolů, zdraví.
 • Bezpečnost dat, prokazování identity, firewall, hesla, počítačové viry.
 • Právo v souvislosti s ICT - autorská práva, ochrana osobních údajů.

Práce se soubory a operačním systémem - přípravný kurz k ECDL – M2

Hodinová dotace kurzu: 15 hodin prezenční výuka, 15 hodin distanční výuka v Moodle
Cena kurzu: 2 100,- Kč

Obsah kurzu Základní pojmy ICT je zaměřen na základní pojmy z oblasti využití počítače, nastavení počítače, seznámení s prostředím operačního systému, se správou souborů (práce se složkami, soubory). Dále se účastník seznámí s pomocnými programy jako jsou komprimační programy a antivirové programy. Poslední částí kurzu je seznámení s principy a možnostmi tisku.

Obsah kurzu
 • Základní pojmy z oblasti využití počítače
 • Nastavení počítače, seznámení s prostředím operačního systému,
 • Správa souborů (práce se složkami, soubory)
 • Pomocné programy - komprimační programy a antivirové programy
 • Správa tisku – možnosti tisku

Zpracování textu v MS Word – přípravný kurz k ECDL – M3

Hodinová dotace kurzu: 15 hodin prezenční výuka, 15 hodin distanční výuka v Moodle
Cena kurzu: 2 100,- Kč

Obsahem kurzu je získání znalostí a dovedností se zpracováním textu, tvorbou dokumentů.

Obsah kurzu
 • Použití textového editoru (Práce s dokumenty, Zlepšení efektivity práce)
 • Tvorba textového dokumentu (Zadávání textu, Výběr a úpravy)
 • Formátování textu (Text, Odstavce, Styly)
 • Objekty (Vytváření tabulek, Formátování tabulek, Grafické objekty)
 • Hromadná korespondence (Příprava, Výstupy)
 • Příprava tiskových výstupů (Nastavení, Revize a tisk)

Tabulkový procesor MS Excel - přípravný kurz k ECDL – M4

Hodinová dotace kurzu: 15 hodin prezenční výuka, 15 hodin distanční výuka v Moodle
Cena kurzu: 2 100,- Kč
Obsah kurzu
 • Použití tabulkového procesoru (Práce s tabulkami, Zlepšení efektivity práce)
 • Buňky (Vkládání a výběr, Úpravy a řazení, Kopírování, přesouvání a mazání)
 • Správa tabulek (Řádky a sloupce, Listy tabulek)
 • Vzorce a funkce (Vzorce, Funkce)
 • Formátování buněk (Čísla a datum, Obsah buněk, Zarovnání a ohraničení obsahu buněk)
 • Grafy (Vytváření grafů, Úprava grafů)
 • Příprava tiskových výstupů (Nastavení, Revize a tisk)

Databáze MS Access - přípravný kurz k ECDL – M5

Hodinová dotace kurzu: 15 hodin prezenční výuka, 15 hodin distanční výuka v Moodle
Cena kurzu: 2 100,- Kč

OKurz je zaměřen na práci s databázemi, konkrétně na databázi MS Access.

Obsah kurzu
 • Pochopení databází: (Klíčové pojmy, Struktura databáze, Relace, Obsluha)
 • Použití databázové aplikace (Práce s databázemi, Běžné úkoly)
 • Tabulky (Záznamy, Návrh)
 • Získávání informací (Hlavní operace, Dotazy)
 • Objekty - Formuláře
 • Výstupy - Sestavy, export dat, tisk

Tvorba prezentací v MS PowerPoint- přípravný kurz k ECDL – M6

Hodinová dotace kurzu: 15 hodin prezenční výuka, 15 hodin distanční výuka v Moodle
Cena kurzu: 2 100,- Kč
Obsah kurzu
 • Použití aplikace pro prezentaci (Práce s prezentacemi, Zlepšení efektivity práce)
 • Příprava prezentace (Zobrazení prezentace, Snímky, Předloha)
 • Práce s textem (Manipulace s textem, Formátování, Seznamy, Tabulky)
 • Grafy (Použití grafů, Organizační diagramy)
 • Grafické objekty (Vkládání a manipulace, Kreslení)
 • Příprava výstupů (Příprava, Revize)

Internet a komunikace - přípravný kurz k ECDL – M7

Hodinová dotace kurzu: 15 hodin prezenční výuka, 15 hodin distanční výuka v Moodle
Cena kurzu: 2 100,- Kč
Obsah kurzu
 • Internet (Základní pojmy, Bezpečnostní hlediska)
 • Použití internetového prohlížeče (Základní prohlížení, Nastavení, Navigace, Záložky)
 • Práce s internetem (Formuláře, Vyhledávání)
 • Výstupy z Internetu (Ukládání souborů, Příprava a tisk)
 • Elektronická komunikace (Základní pojmy, Bezpečnostní hlediska, Teorie)
 • Použití elektronické pošty (Posílání zpráv, Přijímání zpráv, Zlepšení efektivity práce)
 • Správa zpráv elektronické pošty (Organizace, Adresář)
Termíny testováníNevyhovují Vám termíny?
Napište nám svůj návrh.K o n t a k t
Bc. Gabriela Peroutková
asistentka manažera Gabriela.Peroutkova@osu.cz
Při kontaktování uveďte předmět zprávy "ECDL".
TOPlist