>> Hlavní stránka >> Nabídka CŽV >> Studium podle §60 odst. 2. zákona č. 111/98 Sb.

Studium podle § 60 odst. 2 zákona č. 111/98 sb.


Aplikovaná informatika – studium vybraných předmětů 1. ročníku oboru

Délka studia: 2 semestry

Cena kurzu: 20 000,- Kč / akademický rok (částku lze uhradit ve dvou splátkách)
Forma studia: kombinovaná

Charakteristika studia

Studijní program obsahuje vybrané předměty akreditovaného studijního programu Aplikovaná informatika – studijní obor Aplikovaná informatika. Po úspěšném ukončení celého programu CŽV je účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování. Rovněž je vydáno osvědčení za každý úspěšně ukončený předmět. Po úspěšném složení přijímacích zkoušek může být absolvent CŽV, v případě zájmu, přijat do řádného studia.

Podle § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění může být absolventům programů CŽV v případě, že se stanou řádnými studenty, uznána výuka v rámci programů CŽV až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia (tzn. u bakalářských oborů může být uznáno max.108 kreditů).Dopis + Studijní plán si můžete prohlédnout a stáhnout zde.
TOPlist