>> Hlavní stránka >> Nabídka CŽV >> Specializační studium DVPP

Specializační studium (akreditováno - DVPP)


Koordinace v oblasti ICT – studium k výkonu specializovaných činností

Číslo akreditace: 42874/2013-1-873

Délka studia: 2 semestry / 260 vyučovacích hodin
Cena kurzu: 15 000,- Kč
Studium lze hradit z prostředků určených na DVPP.
Forma studia: distanční - vedena v prostředí LMS Moodle (prezenční tutoriály ve vybrané pátky odpoledne
Garantující odborná katedra: Katedra informatiky a počítačů (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant: doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD, Ph.D.
Pedagogický poradce: Ing. Eliška Treterová

Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
Studium je určeno učitelům, kteří chtějí vykonávat funkci učitele – metodika informačních a komunikačních technologií.

Za výkon specializované činnosti – koordinace v oblasti ICT (viz § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.) přísluší pedagogickým pracovníkům příplatek ve výši 1 000,- Kč až 2 000,- Kč podle § 9a Zákona č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech.

Hlavním smyslem studia je vybavit absolventa potřebnými znalostmi, organizačními a řídícími dovednostmi a didaktickými metodami k tomu, aby byl učitel – metodik ICT schopen ve své škole, případně v okolních „malých“ školách kvalifikovaně a metodicky:

 • pomáhat při zavádění ICT do výchovně vzdělávacího procesu,
 • doporučovat a koordinovat další ICT vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • koordinovat užití ICT ve vzdělávání,
 • koordinovat nákupy a aktualizaci software,
 • zpracovávat a realizovat v souladu se školním vzdělávacím programem ICT plán školy,
 • koordinovat provoz informačního systému školy.

Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování studia k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti ICT po úspěšné obhajobě závěrečné práce a závěrečné zkoušky.

Předpoklady pro přijetí ke studiu

 • Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

Vyučující

 • Ing. Eva Burianová, Ph.D.
 • Ing. Eliška Treterová
 • Ing. Pavel Smolka, Ph.D.
 • Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D.
 • RNDr. Martin Žáček, Ph.D.
 • Mgr. Rostislav Fojtík, PhD.

Seznam modulů

Modul 1: Informační a komunikační technologie (ICT)
Modul 2: Využití počítače ve vzdělávacím procesu
Modul 2: Řízení školy, ICT plán školy, projekty
Modul 4: Informační systémy škol, webové prezentace
Modul 5: Počítač a volný čas dětí a mládeže
TOPlist