>> Hlavní stránka >> Nabídka CŽV >> Rozšiřující studium pro učitele

Rozšiřující studium pro učitele
(akreditováno - DVPP)


Matematika

Rozšiřující studium matematiky (rozšíření o obor)

Číslo akreditace: MSMT-7871/2015-1-228

Délka studia: 4 semestrů (360 vyučovacích hodin)
Cena kurzu: 24 000,- Kč (úhrada v ročních splátkách 12 000,- Kč/akademický rok)
Studium lze hradit z prostředků určených na DVPP.
Forma studia: kombinovaná

Výuka probíhá v semestrech v pátek odpoledne, aby nebyla narušena výuka na základních a středních školách na katedře Matematiky PřF, 30. dubna 22, Ostrava.

Celé studium je po úspěšném splnění všech požadavků zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou.

Absolventi získají osvědčení o absolvování studia k rozšíření odborné kvalifikace.

Rozšiřující studium Matematiky – rozšíření pro jiný druh školy

Číslo akreditace: MSMT-10703/2014-1-232

Délka studia: 2 semestry (210 vyučovacích hodin)
Cena kurzu: 15 000,- Kč
Studium lze hradit z prostředků určených na DVPP.
Forma studia: kombinovaná

Studium je určeno pro učitele, kteří vyučují nebo budou vyučovat předmět Matematika a další příbuzné předměty na střední škole a mají aprobaci na výuku těchto předmětů pro základní školu.

Výuka bude probíhat v semestrech v pátek odpoledne (případně jiný den odpoledne nebo v sobotu) na katedře Matematiky PřF, 30. dubna 22, Ostrava.

Celé studium je po úspěšném splnění všech požadavků (zkoušky, zápočty) zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou.

Absolventi získají osvědčení o absolvování studia k rozšíření odborné kvalifikace.

Pedagogický poradce:
RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D. (katedra matematiky)
email: zuzana.vaclavikova@osu.cz, tel: 59 709 2143
TOPlist