>> Hlavní stránka >> Nabídka CŽV >> Rozšiřující studium pro učitele

Rozšiřující studium pro učitele
(akreditováno - DVPP)


Chemie

Rozšiřující studium Chemie – rozšíření o obor

Rozšiřující studium Chemie pro SŠ
Rozšiřující studium Chemie pro ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-7871/2015-1-228

Délka studia: 6 semestrů (375 vyučovacích hodin)
Cena kurzu: 24 000,- Kč (úhrada v ročních splátkách 8 000,- Kč/akademický rok)
Studium lze hradit z prostředků určených na DVPP.
Forma studia: kombinovaná

Výuka probíhá v semestrech v pátek odpoledne nebo v sobotu, aby nebyla narušena výuka na základních a středních školách, popř. bude organizovaná blokově (např. laboratorní práce) na Katedře chemie PřF, 30.dubna 22, Ostrava.

Celé studium je po úspěšném splnění všech požadavků zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou před komisí.

Absolventi získají osvědčení o absolvování studia k rozšíření odborné kvalifikace.

Rozšiřující studium Chemie – rozšíření pro jiný druh školy

Číslo akreditace: MSMT-10703/2014-1-232

Délka studia: 3 semestry (230 vyučovacích hodin)
Cena kurzu: 15 000,- Kč
Studium lze hradit z prostředků určených na DVPP.
Forma studia: kombinovaná

Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky. Vstupním požadavkem na účastníka je předchozí studium v oboru Chemie.

Výuka probíhá v semestrech v pátek odpoledne (případně jiný den odpoledne nebo v sobotu) na Katedře chemie PřF, 30.dubna 22, Ostrava.

Celé studium je po úspěšném získání všech zápočtů předepsaných předmětů zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou.

Absolventi získají osvědčení o absolvování studia k rozšíření odborné kvalifikace.

Pedagogický poradce:
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. (katedra chemie)
email: Dana.Kricfalusi@osu.cz, tel: 59 709 2194
TOPlist