>> Hlavní stránka >> Nabídka CŽV >> Rozšiřující studium pro učitele

Rozšiřující studium pro učitele
(akreditováno - DVPP)


Geografie

Rozšiřující studium geografie – rozšíření o obor

Číslo akreditace: MSMT-27226/2015-1-637

Délka studia: 4 semestry (260 vyučovacích hodin)
Cena kurzu: 36 000,- Kč (úhrada v ročních splátkách 18 000,- Kč/akademický rok)
Studium lze hradit z prostředků určených na DVPP.
Forma studia: kombinovaná

Výuka probíhá formou tutoriálů v semestrech akademického roku dle stanoveného rozvrhu ve vybraných sobotách. na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje, Chittussiho 10, Slezská Ostrava.

Celé studium je po úspěšném splnění všech požadavků zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou.

Absolventi získají osvědčení o absolvování studia k rozšíření odborné kvalifikace.

Rozšiřující studium geografie podle § 6 odst. 1 písm. a)

Číslo akreditace: MSMT-42874/2013-1-873

Délka studia: 1 rok /200 hodin
Cena kurzu: 15 000,- Kč
Studium lze hradit z prostředků určených na DVPP.
Forma studia: kombinovaná
Vstupní požadavky: Studium je určeno pro absolventy magisterského studijního programu – učitelství geografie pro ZŠ.

Výuka probíhá formou tutoriálů v semestrech akademického roku dle stanoveného rozvrhu ve vybraných sobotách. na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje, Chittussiho 10, Slezská Ostrava.

Celé studium je po úspěšném získání všech zápočtů předepsaných předmětů zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou před komisí.

Absolventi získají osvědčení o absolvování studia k rozšíření odborné kvalifikace.

Pedagogický poradce:
Mgr. Barbara Baarová (KSG)
email: barbara.baarova@osu.cz, tel: 775132888, 597092370
TOPlist