>> Hlavní stránka >> Nabídka CŽV >> Rozšiřující studium pro učitele

Rozšiřující studium pro učitele
(akreditováno - DVPP)


Informatika

Rozšiřující studium Informatiky - rozšíření o další předmět

Rozšiřující studium Informatiky pro druhý stupeň ZŠ - distanční forma studia

Číslo akreditace: MSMT-27226/2015-1-637
Délka studia: 4 semestry (312 vyučovacích hodin)
Cena kurzu: 30 000,- Kč (úhrada v ročních splátkách 15 000,- Kč/akademický rok, na další rok může být cena aktualizována podle aktuálního počtu účastníků)
Studium lze hradit z prostředků určených na DVPP.
Forma studia: distanční
Více informací naleznete zde.
Studijní plán rozšiřujícího studia Informatiky pro ZŠ – distanční forma výuky


Rozšiřující studium Informatiky pro SŠ - distanční forma studia

Číslo akreditace: MSMT-27226/2015-1-637
Délka studia: 4 semestry (312 vyučovacích hodin)
Cena kurzu: 30 000,- Kč (úhrada v ročních splátkách 15 000,- Kč/akademický rok, na další rok může být cena aktualizována podle aktuálního počtu účastníků)
Studium lze hradit z prostředků určených na DVPP.
Forma studia: distanční
Více informací naleznete zde.
Studijní plán rozšiřujícího studia Informatiky pro SŠ – distanční forma výuky


Rozšiřující studium Informatiky pro druhý stupeň ZŠ - prezenční forma - rozšíření o další předmět

Číslo akreditace: 19705/2013-1-436
Délka studia: 4 semestry (312 vyučovacích hodin)
Cena kurzu: 26 000,- Kč (úhrada v ročních splátkách 13 000,- Kč/akademický rok)
Studium lze hradit z prostředků určených na DVPP.
Forma studia: prezenční výuka kombinovaná s distanční (distanční část vedena v prostředí LMS Moodle)
Více informací naleznete zde.
Studijní plán rozšiřujícího studia Informatiky pro ZŠ – prezenční forma výuky


Rozšiřující studium Informatiky pro SŠ - prezenční forma - rozšíření o další předmět

Číslo akreditace: 19705/2013-1-436
Délka studia: 4 semestry (312 vyučovacích hodin)
Cena kurzu: 26 000,- Kč (úhrada v ročních splátkách 13 000,- Kč/akademický rok)
Studium lze hradit z prostředků určených na DVPP.
Forma studia: prezenční výuka kombinovaná s distanční (distanční část vedena v prostředí LMS Moodle)
Více informací naleznete zde.
Studijní plán rozšiřujícího studia Informatiky pro SŠ – prezenční forma výuky


Rozšiřující studium Informatiky – rozšíření o jiný stupeň školy

Číslo akreditace: 19705/2013-1-436

Délka studia: 2 semestry (204 vyučovacích hodin)
Cena kurzu: 15 000,- Kč
Studium lze hradit z prostředků určených na DVPP.
Forma studia: kombinovaná

Studium je určeno absolventům učitelského směru ZŠ oboru Informatika nebo Výpočetní technika, kteří chtějí vyučovat informatiku i na středních školách.

Výuka kombinované formy studia probíhá v semestrech akademického roku v pátky odpoledne od 12:30 hod., aby nebyla narušena výuka na základních a středních školách. Materiály a informace ke studiu jsou vedeny v kurzech Moodle. Vyučující poskytují studujícím výukové materiály, konzultace probíhají elektronicky nebo osobně. Prezenční setkání studujících s vyučujícími je povinné při konání zápočtu nebo zkoušky.

Celé studium je po úspěšném splnění všech požadavků (zkoušky, zápočty) zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou.

Absolventi získají osvědčení o absolvování studia k rozšíření odborné kvalifikace.

Více informací naleznete zde.
Studijní plán rozšiřujícího studia Informatiky – rozšíření ze ZŠ na SŠ

Pedagogický poradce:
Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D. (katedra informatiky a počítačů)
email: vladimira.sehnalova@osu.cz, tel: 59 709 2182
TOPlist