>> Hlavní stránka >> Nabídka CŽV >> Rozšiřující studium pro učitele

Rozšiřující studium pro učitele
(akreditováno - DVPP)


Biologie

Rozšiřující studium biologie – rozšíření o další předmět

Číslo akreditace: 19705/2013-1-436

Délka studia: 6 semestrů (412 vyučovacích hodin)
Cena kurzu: 30 000,- Kč (úhrada v ročních splátkách 10 000,- Kč/akademický rok)
Studium lze hradit z prostředků určených na DVPP.
Forma studia: kombinovaná

Studium má charakter kombinovaného studia s převládající individuální přípravou dle doporučené odborné literatury. Výuka probíhá formou tutoriálů v semestrech akademického roku dle stanoveného rozvrhu vždy v pátky od 13:00 hod. do 18:00 hod. na Katedře biologie a ekologie, Chittussiho 10, v Ostravě.

Celé studium je po úspěšném splnění všech požadavků zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou.

Absolventi získají osvědčení o absolvování studia k rozšíření odborné kvalifikace.

Rozšiřující studium biologie – rozšíření o jiný stupeň školy

Číslo akreditace: 19705/2013-1-436

Délka studia: 3 semestry ( 230 vyučovacích hodin)
Cena kurzu: 15 000,- Kč
Studium lze hradit z prostředků určených na DVPP.
Forma studia: kombinovaná

Studium je určeno absolventům učitelského směru ZŠ oboru biologie.

Studium má charakter kombinovaného studia s převládající individuální přípravou dle doporučené odborné literatury. Výuka probíhá formou tutoriálů dle stanoveného rozvrhu vždy v pátky od 13:00 hod. do 18:00 hod. na Katedře biologie a ekologie, Chittussiho 10, v Ostravě.

Celé studium je po úspěšném splnění všech požadavků zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou.

Absolventi získají osvědčení o absolvování studia k rozšíření odborné kvalifikace.

Pedagogický poradce:
Mgr. Zuzana Rybková, Ph.D. (katedra biologie a ekologie)
email: zuzana.rybkova@osu.cz, tel: 59 709 2188
TOPlist