>> Hlavní stránka >> Nabídka CŽV >> Rozšiřující studium pro učitele

Rozšiřující studium pro učitele
(akreditováno - DVPP)


Přírodovědecká fakulta otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání:

 • šestisemestrální (čtyřsemestrální) rozšiřující studium pro učitele základních a středních škol, kteří si chtějí rozšířit aprobaci o nový předmět,
 • třísemestrální (dvousemestrální) rozšiřující studium pro učitele základních a středních škol – rozšíření na jiný druh nebo stupeň školy.

Studiem získá absolvent kvalifikační předpoklady pro způsobilost vyučovat další předmět podle §6 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, která nabyla účinnosti dnem 1. září 2005.

Vstupní požadavky na studenty

 1. Absolventi magisterských studijních programů učitelských oborů nebo absolventi vysokoškolského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky.
 2. Přihláška ke studiu podaná nejpozději do 30.9. daného roku na adresu:
 3. Ostravská univerzita v Ostravě
  Centrum CŽV PřF
  30. dubna 22
  701 03 Ostrava 1

  Administrativní poplatek za přihlášku se neplatí!
 4. Zaplacení školného na akademický rok vždy nejpozději do dne zápisu.

  Rozšíření o obor
  6 semestrů
  Rozšíření pro jiný druh školy
  3 semestry
  celé studium 1 rok celé studium
  Biologie 30 000,- 10 000,- 15 000,-
  Chemie 24 000,- 8 000,- 15 000,-
  Rozšíření o obor
  4 semestrů
  Rozšíření pro jiný druh školy
  2 semestry
  Informatika prezenční 26 000,- 13 000,- 15 000,-
  Informatika distanční 30 000,- 15 000,- 15 000,-
  Matematika 24 000,- 12 000,- 15 000,-
  Geografie 36 000,- 18 000,- 15 000,-
TOPlist