>> Hlavní stránka >> Nabídka CŽV >> Novinky pro aktuální akademický rok

Novinky pro akademický rok 2015/2016


ECDL

ECDL – European Computer Driving Licence je mezinárodně uznávaná, objektivní a standardizovaná metoda pro ověřování počítačové gramotnosti. Zjišuje pomocí praktických testů, zda je libovolná osoba schopna využívat základní informační a komunikační technologie alespoň na takové úrovni, která odpovídá mezinárodně dohodnuté definici počítačové gramotnosti (ECDL Sylabus).

Úspěšní absolventi ECDL testů získávají ECDL Certifikát, který má mezinárodní platnost.

Chcete získat nebo si ověřit své znalosti informačních technologií?

Připravili jsme pro vás následující kurzy:

Obsahy všech přípravných kurzů k ECDL jsou zaměřeny na požadavky pro zvládnutí testů ECDL v daném modulu. Znalost základů použití počítačů a informačních technologií je u učitelů předpokladem k využívání těchto nových technologií ve výuce, přípravě na vyučování a při komunikaci se žáky, studenty, na některých školách i s rodiči žáků. Přípravné kurzy vedou k získání těchto základních dovedností a vědomostí, tak aby učitelé byli schopni je ve vzdělávacím procesu ihned využívat a současně je připraví, podle jejich zájmu, na testy v daném modulu ECDL. Testy nejsou součástí přípravných kurzů. ECDL – Mezinárodní koncept testování počítačové gramotnosti je v EU uznáván jako standard počítačové gramotnosti.

Bližší informace naleznete zde.
TOPlist