>> Hlavní stránka >> Nabídka CŽV >> Novinky pro aktuální akademický rok

Novinky pro akademický rok 2015/2016


Aplikovaná informatika - studium vybraných předmětů 1. ročníku

Délka studia: 2 semestry
Cena kurzu: 20 000,- Kč
Forma studia:kombinovaná

Studijní program obsahuje vybrané předměty akreditovaného studijního programu Aplikovaná informatika – studijní obor Aplikovaná informatika. Po úspěšném ukončení celého programu CŽV je účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování. Rovněž je vydáno osvědčení za každý úspěšně ukončený předmět. Po úspěšném složení přijímacích zkoušek může být absolvent CŽV, v případě zájmu, přijat do řádného studia.

Podle § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění může být absolventům programů CŽV v případě, že se stanou řádnými studenty, uznána výuka v rámci programů CŽV až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia (tzn. u bakalářských oborů může být uznáno max. 108 kreditů).Celé studium je po úspěšném splnění všech požadavků (zkoušky, zápočty) zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou.

Pedagogický poradce:
doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD, Ph.D. (katedra informatiky a počítačů)
email: Hashim.Habiballa@osu.cz, tel: 59 709 2170
TOPlist