>> Hlavní stránka >> Nabídka CŽV >> Další kurzy pro veřejnost a studenty

Další kurzy pro veřejnost a studenty


Local Cisco Networking Academy

Délka studia: 4 semestry
Cena kurzu: pro externí zájemce 15 750,- Kč + DPH /1 semestr
Poplatek pro studenty OU: 1000,- Kč/1 akademický rok (režijní příspěvek na materiál)

Katedra informatiky a počítačů při Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě zahájila v roce 2002 program CISCO NETWORK ACADEMY PROGRAM (CNAP). Tento program zaštiuje společnost CISCO, která je největším výrobcem aktivních síových prvků na světě. Jedná se o program zaměřený na výuku z oblasti počítačových sítí.

Program CNAP je koncipován tak, aby se jej mohli zúčastnit jak studenti, kteří se neměli možnost setkat s problematikou počítačovou sítí, tak i pro studenty, kteří již nějaké zkušenosti mají. Obě skupiny studentů budou mít možnost pracovat na problémech, se kterými se běžně setkají v praxi.

Absolvent bude disponovat znalostmi, které mu umožní ihned při nástupu do zaměstnání v oblasti počítačových sítí okamžité a plnohodnotné zapojení. Program CNAP se zaměřuje jak na praktickou, tak i teoretickou část.

Absolventi programu CNAP získají po splnění všech příslušných zkoušek certifikat Cisco Certified Networking Associate (CCNA)

TOPlist