>> Hlavní stránka >> ECDL >> Osvědčení a certifikátTestovací středisko
Katedra informatiky a počítačů
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě


Typy výstupních dokladů, osvědčení a certifikátů

  • ECDL Index (European Computer Skills Card) je dokument, který zájemce o ECDL Certifikát získá v libovolném středisku oprávněném pro provádění testů ECDL. Uchazeči/ce se do tohoto dokumentu zaznamenávají údaje o úspěšně složených testech pro jednotlivé moduly ECDL Sylabu
  • ECDL Certifikát (European Computer Driving Licence) je mezinárodně uznávaný dokument, který dokládá, že jeho držitel/ka ovládá aktivně základní dovednosti pro všestranné a efektivní využívání výpočetní techniky. ECDL Certifikát vydá ČSKI tomu/té uchazeči/ce, který/á úspěšně složil/a testy ze všech sedmi výše uvedených modulů, jak je registrováno v ECDL Indexu.
  • Osvědčení ECDL Start je dokument, který dokládá, že jeho držitel/ka úspěšně složil/a zkoušky z libovolných čtyř modulů ECDL Sylabu. Toto osvědčení vydává na vlastní žádost uchazeče ČSKI ECDL-CZ. Toto osvědčení není ekvivalentem ECDL Certifikátu.
Termíny testováníNevyhovují Vám termíny?
Napište nám svůj návrh.K o n t a k t
Bc. Gabriela Peroutková
asistentka manažera Gabriela.Peroutkova@osu.cz
Při kontaktování uveďte předmět zprávy "ECDL".
TOPlist