>> Hlavní stránka >> ECDL >> Ceník ECDLTestovací středisko
Katedra informatiky a počítačů
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě


Ceník ECDL testování

Položka
Ceny pro všechny typy uchazečů
(Kč včetně DPH)
ECDL Index Select 1)
702,-
ECDL Index Profile 2)
1 077,-
ECDL Index Single 3)
297,-
Duplikát ECDL Indexu
149,-
Certifikát ECDL Start 4)
85,-
Certifikát ECDL5)
85,-
Certifikát ECDL (včetně plastové karty)
126,-
Certifikát ECDL Modular6)
85,-
Duplikát ECDL dokladu
(inovace dokladu)
126,-

 

Položka
Ceny pro zdravotně postižené a uchazeče z oblasti školství
(Kč včetně DPH)
Ceny pro ostatní běžné uchazeče
(Kč včetně DPH)
Test
250,-
350,-

Minisada (ECDL Indexu Select a jeden test)

900,-
1 000,-
ECDL Start (ECDL Index Select a 4 testy)
1 600,-
2 000,-
ECDL Komplet (ECDL Index Select a 6 testů + 1 opravný test)
2 200,-
2 900,-

DPH je 21%
Podrobnější ceník naleznete na www.ecdl.cz

1) Licenční doklad opravňující držitele využít konceptu ECDL pro zkoušky z modulů M2, M3, M7 a libovolných čtyř dalších existujících i budoucích modulů programu ECDL Core (max. 7 modulů). Do tohoto dokladu zapisuje akreditovaný tester úspěšně absolvované zkoušky. Tento doklad je podkladem pro vydání Certifikátu ECDL Core, Start nebo Modular. Platnost indexu je 3 roky od data prvního použití.

2) Licenční doklad opravňující držitele využít konceptu ECDL pro zkoušky z libovolných existujících i budoucích modulů programu ECDL Core (počet modulů není omezen). Do tohoto dokladu zapisuje akreditovaný tester úspěšně absolvované zkoušky. Tento doklad je podkladem pro vydání Certifikátu ECDL Core, Start nebo Modular, v ceně tohoto indexu je zahrnuto právo na vydání jednoho certifikátu ECDL Modular. Platnost indexu je 5 let od data prvního použití.

3) Licenční doklad opravňující držitele využít konceptu ECDL pro zkoušku z jednoho libovolného modulu kteréhokoli programu, tj. ECDL Core, Advanced nebo Digitální fotografie. Do tohoto dokladu zapisuje akreditovaný tester úspěšně absolvovanou zkoušku. Tento doklad může být dílčím podkladem pro vydání kteréhokoli typu ECDL certifikátu. Platnost indexu je 3 roky od data prvního použití.

4) Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu digitální gramotnosti dokládajícího úspěšné absolvování zkoušek ze tří povinných a jednoho volitelného modulu programu ECDL Core. Doklad vystavuje administrativa ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.

5) Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu digitální kvalifikace dokládajícího úspěšné absolvování zkoušek ze tří povinných a čtyř volitelných modulů programu ECDL Core. Doklad vystavuje administrativa ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.

6) Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu se seznamem všech úspěšné absolvovaných zkoušek ze všech existujících i budoucích programů konceptu ECDL (Core, Advanced, Digitální fotografie, ...). Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.

Termíny testováníNevyhovují Vám termíny?
Napište nám svůj návrh.K o n t a k t
Bc. Gabriela Peroutková
asistentka manažera Gabriela.Peroutkova@osu.cz
Při kontaktování uveďte předmět zprávy "ECDL".
TOPlist